Våra tjänster

Solcellsanläggning monterad på mark

Besiktning av solcellsanläggningar

Himle Konsult AB erbjuder professionella och noggranna besiktningar av solcellsanläggningar för både företag och privatpersoner. Genom att anlita våra experter för att besiktiga din solcellsanläggning säkerställer du att installationen av er anläggning uppfyller alla tekniska och säkerhetsmässiga krav och att anläggningen fungerar optimalt.

Våra tjänster inom besiktning av solcellsanläggningar omfattar:

Grundlig genomgång av installationen

Som besiktningsman av era solceller kontrollerar vi att solcellsanläggningen är korrekt installerad och att alla komponenter fungerar som de ska. Det innebär att vi granskar panelernas placering, förankring, lutning och anslutningar samt att vi kontrollerar växelriktaren och övrig utrustning för att säkerställa korrekt funktion.

Bedömning av anläggningens prestanda

Vi analyser solcellsanläggningens prestanda i form av energiproduktion och effektivitet. Detta innebär att vi utvärderar om anläggningen producerar den förväntade mängden energi och uppfyller de mål som satts upp innan installationen.

Säkerhetskontroll

Vi på Himle Konsult utför säkerhetskontroller av er anläggning och ser till att alla relevanta normer och säkerhetskrav följs. Det inkluderar bland annat att undersöka installationens elektriska säkerhet, kabelföring och skyddsanordningar.

Granskning av dokumentation och garantier

Vi går igenom och säkerställer att nödvändig dokumentation finns på plats och att garantier är giltiga och uppfyller de krav som ställts av myndigheter, försäkringsbolag och certifierande organisationer.

Teknisk support och rådgivning

I samband med besiktningen kan vi även erbjuda teknisk support och rådgivning för att hjälpa dig att optimera anläggningens prestanda och livslängd. Detta inkluderar förslag på eventuella förbättringar, underhållsrutiner och anpassningar som kan göras för att få ut det mesta av er solcellsanläggning.

Slutrapport med rekommendationer

Efter besiktningen får du en detaljerad slutrapport som beskriver anläggningens skick, upptäckta brister, eventuella åtgärder som krävs för att förbättra prestandan och säkerheten samt rekommendationer för framtida underhåll och uppföljningar.

Genom att anlita Himle Konsult AB för besiktning av er solcellsanläggning får du en omfattande och professionell kontroll av din installation. Vår expertis inom solenergi, samt vår erfarenhet av projektering och support, gör oss till det självklara valet för att säkerställa att din solcellsanläggning fungerar optimalt och uppfyller alla nödvändiga krav och standarder. Kontakta oss idag för att boka en besiktning!

Kontakta oss för mer information

Himle Konsult jobbar med projektering och besiktning av solcellsanläggningar samt support vid projektering

Om ni är ni intresserade av att få hjälp med support vid projektering av er solcellsanläggning. Kontakta då oss på Himle Konsult AB, så ser vi till att hitta en lösning åt er. 

Ring oss på 0734-268275 eller skicka ett mail till info@himlekonsult.se

Vanliga frågor & svar kring besiktning av solcellsanläggningar

Vad kostar en besiktning av solceller?

Priset för en besiktning av en solcellsanläggning kan variera beroende på faktorer som anläggningens storlek, komplexitet och plats. Det är viktigt att kontakta ett konsultföretag som Himle Konsult AB för att få en offert anpassad efter dina specifika behov och förutsättningar.

Vem får besikta solceller?

En besiktning av solceller bör utföras av en kvalificerad och erfaren expert inom solcellssystem, såsom en solenergiprojektör, en certifierad solcellsinstallatör eller en oberoende konsult som Himle Konsult AB. Det är viktigt att personen som utför besiktningen har relevant kunskap och erfarenhet för att säkerställa att anläggningen uppfyller alla tekniska och säkerhetsmässiga krav samt fungerar optimalt.

Vem ska göra föranmälan solceller?

Föranmälan för installation av solceller bör göras av den som äger fastigheten där solcellsanläggningen ska installeras, eller av ett ombud för fastighetsägaren, såsom en solenergiprojektör eller installatör. Föranmälan görs till det lokala energibolaget som ansvarar för elnätet i området där anläggningen ska installeras. Detta säkerställer att energibolaget är medveten om installationen och att anläggningen kan kopplas in på elnätet på ett korrekt och säkert sätt.

Måste man anmäla solceller?

I Sverige är det vanligt att man behöver göra en föranmälan av solcellsanläggningen till det lokala energibolaget som ansvarar för elnätet i området. Föranmälan är viktig för att energibolaget ska vara medvetet om installationen och att anläggningen kan kopplas in på elnätet på ett korrekt och säkert sätt. Däremot är det oftast inte ett krav att anmäla installationen till kommunen – såvida det inte krävs bygglov eller särskilda tillstånd för din specifika installation.

Logotyp för Himle Konsult AB som utför tjänster inom solenergi

BESÖKSADRESS
Norrgatan 16
432 41  Varberg

POSTADRESS
Lantmannavägen 14
432 77 Tvååker