Våra tjänster

Solcellsanläggning monterad på mark

Projektering av solcellsanläggning

När det kommer till projektering av solcellsanläggningar är Himle Konsult AB experter inom området. Vi har flera års erfarenhet och har förvärvat en gedigen kunskap om solenergi och hur vi kan erbjuda de bästa möjliga lösningarna för dig som kund.

Steg i projekteringsprocessen av en solcellsanläggning

Himle Konsult AB hjälper till att projektera solcellsanläggningar

Kundens önskemål

Vi börjar alltid med att lyssna på dig som kund och era specifika önskemål och behov. Det är viktigt för oss att förstå vad ni eftersträvar med er solcellsanläggning för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning.

Analys av förutsättningar

Därefter analyserar vi förutsättningarna för solcellsanläggningen, såsom placering, takmaterial, vinkel och skuggning. Denna analys ger oss en grund att bygga vidare på i projekteringsprocessen.

Uträkning och optimering av solcellerna

Utifrån förutsättningarna och kundens önskemål räknar vi noggrant ut vilken typ av solcellsanläggning som är mest ändamålsenlig. Vi optimerar anläggningen för att maximera energiproduktion från solcellerna och säkerställa en långsiktig investering för dig som kund.

Ändamålsenligt resultat

Slutligen presenterar vi ett noga uträknat och ändamålsenligt resultat, som uppfyller de önskemål och krav som ställts. Vårt mål är att erbjuda en solcellsanläggning som ger bästa möjliga nytta, både i form av energiproduktion samt ekonomi.

Fördelarna med att anlita Himle Konsult vid projektering av solcellsanläggning

Supportering vid installation av solcellsanläggning

Genom att anlita Himle Konsult AB för projektering av solcellsanläggningar kan ni vara säkra på att ni får hjälp av experter inom området. Vi projekterar och erbjuder väl genomarbetade slutprodukter med hög kvalitet, samt en tydlig dialog och trevligt bemötande genom hela processen.

Kontakta oss för mer information

Himle Konsult jobbar med projektering och besiktning av solcellsanläggningar samt support vid projektering

Om ni är ni intresserade av att få hjälp med projektering av solcellsanläggning? Kontakta då oss på Himle Konsult AB, så hjälper vi er att ta fram den optimala solenergilösningen för just ert projekt. 

Ring oss på 0734-268275 eller skicka ett mail till info@himlekonsult.se

Vanliga frågor och svar kring solcellsanläggningar

Måste man ha bygglov för att installera solceller?

I Sverige är det generellt sett inte krav på bygglov för att installera solceller på en byggnad, under förutsättning att de följer vissa regler och riktlinjer. Dock kan det finnas undantag beroende på var byggnaden är belägen och om den är klassad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det tillåtet att installera solceller på taket, så länge installationen inte innebär en ombyggnation av byggnaden eller en påtaglig visuell förändring som strider mot områdets detaljplan eller områdesbestämmelser.

Det är viktigt att kontrollera gällande regler och bestämmelser inom just din kommun, eftersom det kan finnas lokala variationer och eventuella krav på bygglov eller anmälan. Kontakta därför din kommun för att få relevant information om rådande regler och bestämmelser på din specifika byggnad och område.

Vad kostar en solcellsanläggning per kvm?

Priset för en solcellsanläggning varierar beroende på flera faktorer, såsom typ av solcellspaneler, växelriktare, montagesystem, installationskostnader och eventuella bidrag. Därför är det svårare att ange ett exakt pris per kvadratmeter.

Generellt sett ligger priset på en solcellsanläggning i Sverige på mellan 10 000 och 20 000 kr per installerad kilowatt (kW), beroende på anläggningens storlek och kvalitén på de valda komponenterna. Om man till exempel skulle utgå från en solcellsanläggning med en effekt på 10 kW, kan priset landa på mellan 100 000 och 200 000 kr, inklusive installation och moms.

För att få en mer exakt kostnadsuppskattning för en solcellsanläggning för ert specifika projekt rekommenderar vi er att höra av er till oss, så kan vi analysera era specifika förutsättningar och önskemål och erbjuda en skräddarsydd lösning och projektering av den typen av solcellsanläggning som skulle passa er bäst.

Vad kostar en normalstor solcellsanläggning?

Priset för en solcellsanläggning varierar beroende på flera faktorer, såsom typ av solcellspaneler, växelriktare, montagesystem och installationskostnader.

Men en normalstor solcellsanläggning för en villa i Sverige ligger oftast på mellan 3-10 kilowatt (kW) i effekt. Och kostnaden för en sådan anläggning kan variera på mellan 80 000 och 200 000 kr, inklusive installation och moms. Detta motsvarar cirka 10 000-20 000 kr per önskad kilowatt.

Det är viktigt att notera att dessa siffror är ungefärliga och endast avsedda som exempel. För att få en mer exakt kostnadsuppskattning för en solcellsanläggning och er specifika situation rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss på Himle Konsult, så kan vi analysera era specifika förutsättningar och önskemål och därefter erbjuda en skräddarsydd lösning som passar bäst för er.

Logotyp för Himle Konsult AB som utför tjänster inom solenergi

BESÖKSADRESS
Norrgatan 16
432 41  Varberg

POSTADRESS
Lantmannavägen 14
432 77 Tvååker